improving your office
088 - 650 12 34 Ma - Vrij 8:30-17:00

ARBONORMEN

Arbonormen

Arbonormen kantoorinrichting

Omdat mensen ongeveer een derde van hun tijd op kantoor doorbrengen, heeft de overheid regels opgesteld voor een veilige en gezonde werkomgeving. Er zijn verschillende criteria op het gebied van kantoorruimte, werkplekken, geluid, (dag) licht, klimaat en ventilatie die hierbij meespelen. Voor uitgebreide details over arbonormen verwijzen we u naar het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid. Hieronder geven we een overzicht van de hoofdlijnen en toepassingen.

Nederlandse normering werkplekken

De eisen voor kantoormeubelen zijn vastgelegd in de Europese normering EN 527. De NPR 1813 'Ergonomie - Richtlijn voor kantoormeubelen en hun toepassing bij de inrichting van administratie ruimten en kantoren' is een toelichting op deze Europese norm. NPR 1813 geeft aanwijzingen om op verantwoorde wijze kantoren in te richten met een aanvullende maatvoering specifiek voor Nederland. Deze maatvoering richt zich voornamelijk op Nederlandse kantoorwerktafels en bureaustoelen (ook wel NPR bureaustoelen genoemd).

Richtlijnen

Houd bij het inrichten van een kantoor altijd rekening met de volgende zaken:

Werkplekruimte

Een van de belangrijkste zaken bij de inrichting van het kantoor is de ruimte die nodig is voor een werkplek. Met onderstaand overzicht kunt u de benodigde ruimte eenvoudig zelf berekenen.

Kantoorwerktafels

De geadviseerde maatvoeringen voor een Nederlandse werktafel volgens NPR 1813 komen vrijwel volledig overeen met de Europese normering. Alleen het minimumbereik voor statafels en zit-statafels voor een Nederlandse werktafel moet iets groter zijn (1300 mm i.p.v. 1250 mm) en de dikte van het tafelblad aan de voorzijde moet iets dunner zijn (maximaal 50 mm i.p.v. 55 mm). Hieronder ziet u een overzicht van ergonomische eisen waaraan kantoorwerktafels moeten voldoen.

Tafelhoogte

Afmetingen tafelblad

Vrije voetruimte

Reflectie van werkbladen
Werkbladen die spiegelen of qua decor/kleur een groot contrast vormen met apparatuur of omgevingskleuren kunnen visuele hinder veroorzaken. Het wordt geadviseerd dat de diffuse reflectiefactor tussen de 0.3 en 0.6 ligt.

Advies arbonormen

Wij geven u graag persoonlijk advies over arbonormen en ergonomie. Daarnaast bieden we ook een professionele zitinstructie en kunt u onze bureaustoelen gratis uitproberen op uw eigen kantoor. Bel voor een afspraak of kom langs in één van onze showrooms.