Hybride werken: een herijking van onze manier van denken over onze manier van werken

Wat is hybride werken? Voor sommige medewerkers, in een technische of commerciële buitendienst functie of voor adviseurs was de manier van werken altijd al hybride. Er waren diverse plekken waar men werkte; vanuit huis, bij de klant, op kantoor, onderweg in een restaurant et cetera. Dat vonden wij heel normaal. Echter heette dat toen niet hybride werken. Voor de meeste medewerkers op kantoor was het kantoor de enige werkplek, al dan niet op diverse plekken in het kantoor bijvoorbeeld achter het bureau, in een vergaderkamer, in een concentratiewerkplek of in het restaurant.

De betekenis van hybride werken is dat u zowel op kantoor als elders werkt.

Goos Vollema

Onze expert voor hybride werken

Thuiswerken

Door de Covid19 pandemie is er een andere kijk op de manier en de plaats van werken ontstaan. Technisch was het al langer mogelijk hybride te werken en om meer los van het kantoor te werken, echter door het geforceerd thuiswerken werd het videobellen plotseling gemeengoed met alle voor- en nadelen van dien. Veel werk dat voorheen op kantoor werd gedaan kon nu plotseling wel thuis. Dit biedt nieuwe mogelijkheden en vraagt gewenning zowel bij de medewerkers als bij het management. Afspraken maken over hybride werken is dan ook gewenst.

Wat zijn de veranderingen die kunnen ontstaan door het hybride werken?

  • Andere functie voor een kantoor 

Het kantoor wordt een clubhuis, een ontmoetingsplek, een plek voor gezamenlijk overleg die door echt te ontmoeten zorgt voor verbinding tussen collega’s. Dit groepsgevoel is een belangrijk aspect in het samenwerken. Door het vele hybride werken en thuiswerken met de digitale overleggen via Zoom of Teams konden medewerkers zich soms eenzamer of minder betrokken voelen bij de organisatie.

Hybride werken betekenis

Door weer naar kantoor te gaan ontstaat weer het gevoel ergens bij te horen. Dit kan leiden tot een herinrichting van het kantoor. Minder vaste bureauwerkplekken en meer formele of informele overlegplekken.
Daarnaast adviseren de experts van De Projectinrichter om goed naar de akoestiek te kijken als gevolg van meer overlegsituaties. Naast open overlegplekken kan er behoefte ontstaan aan kleine afgesloten overlegplekken voor 1 op 1 dan wel voor video-overleg. 

  •  Meer thuiswerken

Het thuiswerken zal geaccepteerd blijven voor wie dat wil, mag en kan. Niet iedereen zal de ruimte hebben om een goede thuiswerkplek in te richten of de rust hebben om ongestoord te werken. Het thuiswerken, als onderdeel van hybride werken, heeft echter veel voordelen. Zo wordt er minder gereisd wat leidt tot minder files, minder CO² uitstoot, minder reisstress en meer efficiency.

Dit laatste leidt helaas wel tot meer werkstress want we staan altijd aan staan. We gaan dan van Teams meeting naar Teams meeting en zitten te lang achter het bureau. Een goede thuiswerkplek en discipline in het gebruik ervan is dus van belang.

Hybride werken wat is hybride werken
  • Een gezonde werkplek

De behoeften van medewerkers op kantoor veranderen. Er is een groter bewustzijn met betrekking de arbeidsomstandigheden en de gezondheid. De kwaliteit van de lucht en de verversing ervan zijn nu meer een aandachtspunt dan voor Covid.

Als we dan toch op kantoor komen als onderdeel van het hybride werken, dan zijn nog veel vragen. Welke beschermende maatregelen, zowel fysiek als in gedragsregels, zijn er of worden afgesproken? Hoe vindt de sociale controle hierop plaats? De Projectinrichter adviseert u hier graag over.

Hoe kan De Projectinrichter helpen bij de functionele en passende inrichting van uw hybride werkomgeving?

Iedere organisatie zal op een eigen manier en mate invulling geven aan een andere manier van werken. Wij kunnen ons voorstellen dat u nu veel leest over het hybride werken en overspoeld wordt met informatie. De Projectinrichter helpt u graag met een brede kennis en ervaring om te komen tot een voor uw organisatie passende inrichting voor hybride werken.
Uit ons brede assortiment voorzien wij u van de juiste meubelstukken om deze nieuwe manier van werken goed in te richten.

In de snel veranderende wereld is het kopen van uw inrichting niet meer nodig. Het leasen ervan kan juist meer flexibiliteit geven zodat u kunt mee blijven bewegen met de veranderingen.

Kortom: neem contact op met onze experts om alle mogelijkheden te bespreken voor het hybride werken. 

Nicky Gieskens accountmanager

Onze expert voor hybride werken