Wat is circulair inrichten?

De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten, zoals bureaustoelen, tapijttegels, tafels en overig meubilair, en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd.

Circulaire economie hires

Zo werkt de circulaire economie

Het circulaire systeem kent 2 kringlopen van materialen. Een biologische kringloop, waarin reststoffen na gebruik veilig terugvloeien in de natuur, bijvoorbeeld hout of leer. En een technische kringloop, waarvoor product(onderdelen) zo zijn ontworpen dat deze op kwalitatief hoogwaardig niveau opnieuw bruikbaar zijn, zoals metalen. Hierdoor blijft de economische waarde zoveel mogelijk behouden. Een goed voorbeeld is een smartphone. In de afbeelding hieronder kunt u duidelijk zien hoe de circulaire economie werkt en in de ernaast geplaatste video van de Ellen McArthur Foundation wordt de Circulaire Economie in 4 minuten uitgelegd.

Meerten Castelijns

Expert in de regio

Belangrijke principes van de circulaire economie zijn

  • Maximaal waardebehoud door eerst te kijken naar producthergebruik, vervolgens hergebruik van onderdelen en als laatste hergebruik van grondstoffen.
  • Kantoormeubelen en projectstoffering worden zo ontworpen en gemaakt dat deze aan het eind van de gebruiksfase makkelijk te demoneren zijn en materiaalstromen eenvoudig te scheiden zijn.
  • Tijdens productie, gebruik en verwerking van het product worden geen schadelijke stoffen uitgestoten.
  • De onderdelen en grondstoffen van ‘gebruiksproducten’ (zoals een lamp) worden hergebruikt zonder kwaliteitsverlies (bijvoorbeeld in een nieuwe lamp, maar ook in een nieuwe laptop).
  • De grondstoffen van ‘verbruiksproducten’ (zoals tandpasta) zijn biologisch afbreekbaar en worden (na eventuele onttrekking van nog waardevolle grondstoffen) teruggegeven aan de natuur.
  • Producenten behouden het eigendom van gebruiksproducten, klanten betalen voor het gebruik ervan, niet voor het bezit. Een andere mogelijkheid is dat de producent het product terugkoopt aan het einde van de levensduur.
  • Omdat de prestatie van het product de waarde bepaalt, wordt het leveren van de juiste kwaliteit extreem belangrijk voor de producent.
  • Een van de meest belangrijke succesfactoren is ketensamenwerking gericht op het creëren van meervoudige waarde. Hierbij vermeerdert niet alleen de economische waarde van alle bedrijven in de keten, maar ook de ecologische en sociale waarde.
Belangrijke principes van de circulaire economie zijn

Waarom circulair inrichten?

De behoefte aan een beter, effectiever en efficiënter economisch systeem wordt steeds groter. Het lineaire model waarop de huidige wereldeconomie is gebaseerd, blijkt niet langer houdbaar en de grondstoffen raken op. Op nationaal, Europees en mondiaal niveau wordt er, na lange tijd over gesproken te hebben, nu meegewerkt en de urgentie is breed voelbaar. Beslissers en beleidsmakers zien dat het huidige systeem wel moet wijken voor een beter en houdbaar alternatief om te voorkomen dat de grondstoffen opraken. De redenen daarvoor zijn divers: makkelijk winbare grondstoffen raken op en worden daardoor steeds duurder. Prijsfluctuaties vormen een steeds groter risico voor de handel en industrie. Leveringsonzekerheid is slecht voor het bedrijfsleven. Jaarlijks alleen al in de EU wordt er voor honderden miljarden gedumpt en verbrand. De ecologische schade die het lineaire model met zich meebrengt wordt steeds duidelijker (denk bijvoorbeeld aan plastic soep en global warming). Landen willen minder afhankelijk zijn van grondstofmonopolies. Bedrijven zoeken naar een slimmer businessmodel waarin grondstof- en productwaarde te behouden zijn.

Toe aan een nieuwe, circulaire werkomgeving?

Wilt u met uw bedrijf ook profiteren van de circulaire economie? Deprojectinrichter helpt u de circulaire economie in de praktijk te brengen in uw interieur. Wij geloven in pragmatische en concrete oplossingen. Bij veel fabrikanten is het nog niet mogelijk meubilair na de eerste levensduur of na de volledige levensduur retour te sturen. Deprojectinrichter neemt die rol op zich en als onafhankelijke speler nemen we een centrale rol in de circulaire keten zoals in onderstaande infographic weergegeven.

Socials

FacebookLinkedInInstagram

Contact

Wilt u een afspraak maken? Heeft u een vraag of een opmerking? Laat het ons weten. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.