Arbonormen kantoormeubelen

Arbonormen zijn opgesteld door de overheid omdat mensen ongeveer een derde van hun tijd op kantoor doorbrengen. Deze arbonormen zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving.
Er zijn verschillende criteria op het gebied van kantoorruimte, werkplekken, geluid, (dag) licht, klimaat en ventilatie die hierbij meespelen.

Goos Vollema

Onze expert voor arbonormen

Nederlandse arbonormen voor werkplekken 

De eisen voor kantoormeubelen zijn vastgelegd in de Europese normering EN 527. De NPR 1813 'Ergonomie - Richtlijn voor kantoormeubelen en hun toepassing bij de inrichting van administratie ruimten en kantoren' is een toelichting op deze Europese norm. NPR 1813 geeft aanwijzingen om op verantwoorde wijze kantoren in te richten met een aanvullende maatvoering specifiek voor Nederland. Deze maatvoering richt zich voornamelijk op Nederlandse kantoorwerktafels en bureaustoelen (ook wel NPR bureaustoelen genoemd). 

Richtlijnen 

Houd bij het inrichten van een kantoor altijd rekening met de volgende zaken: 

 • Bureaus moeten haaks op het raam worden gezet om reflectie te voorkomen 
 • Ruimte achter de werkplek moet minimaal 1 meter zijn. Ons advies is 1,2 meter 
 • Bij het naast elkaar plaatsen van verstelbare bureaus moet er een ruimte van 3 cm genomen worden om afknellen van vingers te voorkomen 
 • Flatscreens moeten hoogte instelbaar zijn. Gebruik hiervoor een monitorarm 
 • Zorg voor het veilig wegwerken van de bekabeling. Bekijk onze oplossingen voor kabelmanagement 
 • Voor voldoende daglicht is een raamoppervlak van 2,5% van het vloeroppervlak vereist. Het minimum oppervlak is hierbij 0,5 vierkante meter

Werkplekruimte volgens de arbonormen 

Een van de belangrijkste zaken bij de inrichting van het kantoor is de ruimte die nodig is voor een werkplek. Met onderstaand overzicht kunt u de benodigde ruimte eenvoudig zelf berekenen. 

 • afmeting bureau:4 m²: basiswerkplek (stoel en circulatie) 
 • 1 m²: werkvlak met flatscreen 
 • 1 m²: lees- en schrijfvlak 
 • 1 m²: vrijstaande kast 
 • 1 m²: deur in ruimte 
 • 0,5 m²: vrijstaand ladeblok 
 • 1,5 m²: overlegruimte per persoon (< 6 personen) 
 • 2 m²: vergaderruimte per persoon (> 6 personen) 
 • 2 m²: ruimte voor uitleg van tekeningen 
  Arbonormen met kantoormeubelen

  Ideale afmeting bureau: hoe hoog of hoe breed moet een bureau zijn? 

  De geadviseerde maatvoeringen voor een Nederlandse werktafel volgens NPR 1813 komen vrijwel volledig overeen met de Europese normering. Alleen het minimumbereik voor statafels en zit-statafels voor een Nederlandse werktafel moet iets groter zijn (1300 mm i.p.v. 1250 mm) en de dikte van het tafelblad aan de voorzijde moet iets dunner zijn (maximaal 50 mm i.p.v. 55 mm). Belangrijke vragen zijn: hoe hoog of breed moet een bureau zijn? of wat is de ideale diepte van het bureaublad? Hieronder ziet u een overzicht van ergonomische eisen waaraan kantoorwerktafels moeten voldoen. 

  Tafelhoogte 

  • Zittend werk: in-/verstelbaar van 65 - 85 cm 
  • Zit-sta werk: verstelbaar van 65 - 130 cm 

  Afmetingen tafelblad 

  • Minimale diepte 80 cm, breedte 120 cm en bij voorkeur rechte aanzitzijde van minimaal 65 cm 
  • Bij verstelbare bladen naast elkaar minimaal 25 mm tussenruimte aanhouden om beknelling van vingers of kabels te voorkomen 
  • Dikte tafelblad en blad ondersteuningsconstructie 
  • Bij voorkeur zo gering mogelijk 
  • Aan voorzijde blad maximaal 55 mm (50 mm volgens NPR 1813) 
  • Op 50 cm van voorzijde blad maximaal 80 mm 

  Vrije voetruimte 

  • Tot 60 cm tafeldiepte volledig vrij 
  • Vanaf 60 cm tafeldiepte minimaal 12 cm vrije hoogte 

  Reflectie van werkbladen

  Werkbladen die spiegelen of qua decor/kleur een groot contrast vormen met apparatuur of omgevingskleuren kunnen visuele hinder veroorzaken. Het wordt geadviseerd dat de diffuse reflectiefactor tussen de 0.3 en 0.6 ligt. 

  Arbonormen op kantoor

  Voor elke kantooractiviteit andere eisen

  Bij werkzaamheden aan een bureau gelden er andere eisen dan overleggen aan een tafel. De stoelen, tafels en/of werkplekken kennen de volgende regels:

  Stoelen bij werkzaamheden aan een bureau

  • De bureaustoelen bij bureauwerk dienen op de persoon zijn afgesteld.
  • Bij langdurig werk dient de bureaustoel een bewegingsmechanisme te hebben.
  • Bij flexibele werkplekken gelden de NPR 1813 of NEN-EN 1335-1 regels voor kort of lang gebruik van de bureaustoelen.

  Stoelen bij formeel of informeel overleg

  • De stoelen (bij kort of lang overleg) dienen te voldoen aan de NEN-EN 16139 of de NEN-EN 1335-1 norm. De NEN-EN 16139 norm wordt geadviseerd.
  • Uiteraard kunt u ook staand vergaderen zonder stoel.

  Werkplekken

  • Bij kort gebruik volstaat de NEN-EN 527 (type A, B, C of D) norm of een persoonlijke keuze.
  • Bij langdurig gebruik volstaat ook bovenstaande norm.

  Vergadertafels

  • Er is onderscheid in langdurig of kortgebruik en formeel of informeel overleg.
  • Bij kort formeel en informeel overleg volstaan de NEN-EN 527 (type A, B, C of D) norm.
  • Bij formeel langdurig overleg wordt de NEN-EN 527 C in uitvoering zit geadviseerd.
  • Bij informeel langdurig overleg wordt ook de NEN-EN 527 C geadviseerd, maar heeft u een keuze in zit of sta.

  NEN-EN 527-1 

  De inhoud van deze Europese norm NEN-EN 527-1 overlapt grotendeels met de Nederlandse norm NEN 2449. De Europese norm geeft een uitgebreidere beschrijving van maatvoeringen en een beter gespecificeerde opdeling van typen tafels. Daarnaast zijn de testmethoden van de tafels universeel gemaakt en is een selectie van testen samengesteld uit diverse bestaande Europese normen. 
  De Nederlandse norm NEN 2449 beschrijft de functionele eisen voor de afmetingen en de uitvoering van kantoorwerktafels, waarbij rekening is gehouden met de ergonomische uitgangspunten is in 2011 komen te vervallen. Daarvoor is de Europese norm NEN-EN 527-1 voor in de plaats gekomen. Voor uitgebreide details over alle arbonormen verwijzen we u naar het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid.

  Advies over arbonormen 

  Wij geven u graag persoonlijk advies over arbonormen en ergonomie. Daarnaast bieden we ook een professionele zitinstructie en kunt u onze bureaustoelen gratis uitproberen op uw eigen kantoor. Bel voor een afspraak of kom langs in één van onze showrooms. Ook kunt u direct in onze webshop kantoormeubilair kopen dat voldoet aan diverse normen.