Normeringen

Bij het inrichten van een kantoorruimte zijn er diverse normeringen om mee rekening te houden. Zo zijn er verschillende Arbonormen en normeringen voor bureaustoelen. 

Arbonormen 

Wanneer u de Arbonormen toepast, zorgt dit voor een veilige en gezonde werkomgeving voor u en uw medewerkers. Deze normeringen zijn onder te verdelen in verschillende criteria op het gebied van: 

NPR 1813 

Voor Nederland zijn er specifieke richtlijnen opgesteld, de zogenaamde NPR 1813 norm. In deze NPR 1813 wordt een toelichting gegeven op de Europese norm met een geadviseerde maatvoering voor Nederlandse kantoorstoelen en -tafels. Deze maatvoering van de Nederlandse werkstoel maakt het mogelijk dat 95% van de Nederlandse beroepsbevolking een bureaustoel kan gebruiken die voldoet aan de NPR 1813 norm. 

NEN-EN 14703 norm voor stoelkoppeling 

Wanneer er in een zaal honderd of meer stoelen in een rijenopstelling staan, dan dient deze opstelling te voldoen aan de NEN-EN 14703 norm. Een rij van elf gekoppelde stoelen, onderworpen aan een aantal zware testen, moet aan elkaar blijven zitten. Wanneer er brand uitbreekt of een andere calamiteit waardoor er ontruimd moet worden, dienen de stoelen of te blijven staan of allemaal om te vallen, zodat ze geen obstakel vormen voor de ontruiming. Bij De Projectinrichter hebben we diverse stoelen die voldoen aan deze norm. 

Welke normeringen gelden voor mij? 

Met welke normeringen dient u rekening te houden bij het inrichten van uw kantoor? Bekijk ze hier of kom naar één van onze showrooms voor advies.